Projektové dny na naší škole

Výuka ve speciální škole je zpestřována projektovými dny. Další dva projektové dny probíhaly na konci prvního a začátku druhého pololetí. První se týkal průřezového tématu Mediální výchova, který byl zaměřen na základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Jednou z aktivit byla snaha přiblížit dětem svět reklamy a ukázat její kladné i stinné stránky. V rámci dalšího projektového dne plnili žáci úkoly průřezového tématu Osobnostní výchova, který zahrnuje všechny tematické okruhy sociálního a morálního rozvoje a je zaměřené na osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Zde byl hlavním úkolem přiblížit dětem život člověka s handicapem.Na tento projekt bude na jaře navazovat setkání žáků s olympijským handicapovaným reprezentantem. Návštěva jednoho z handicapovaných reprezentantů ČR bude vyvrcholením zapojení naší školy do olympijského víceboje a snad i motivací pro naše děti.

Mgr. Pavel Bártl