Menu

Zápis do 1. tříd proběhne v úterý 30.04.2024 od 14:00 do 16:00.  Možnost individuálního termínu po domluvě s panem ředitelem, tel. 604 294 433.

Profesní příprava, odborná učiliště

Výchovný poradce: Mgr.Miluše Piklová

Vítám Vás na stránkách, na nichž Vám budu průběžně přinášet užitečné informace:

Pro žáky:

S čím vším se na mě můžete obrátit?

Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte „ano“, pak máte důvod mě navštívit.

 • Nestíhám ve škole?
 • Zhoršil jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?
 • Mám problém v komunikaci:
  • s rodiči
  • s učitelem
  • se spolužáky
  • s kamarády
  • se sourozenci
  • s někým jiným?
 • Mám pocit, že mi někdo ubližuje, a nevím co s tím?
 • Chci pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, hraje na automatech apod.?
 • Chci po skončení naší školy dál studovat?
 • Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

Pro rodiče:

 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • individuální pohovory
 • úzká spolupráce s SPC
 • pomoc při řešení prospěchových problémů

individuální řešení s jednotlivými žáky a jejich rodiči

Profesní orientace:

 • informační schůzka pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče se zástupci středních škol a učilišť
 • informace o dnech otevřených dveří
 • informace o jednotlivých SŠ, SOU, OU a U a oborech
 • návštěva úřadu práce
 • spolupráce s PPP – profesní orientace
 • poskytování materiálů k volbě povolání
 • informace o poradenských střediscích při úřadech práce
 • obstarání přihlášek do učebních oborů a pomoc při jejich vyplňování
 • informace o možnostech dalšího studia

Kdy jsem Vám k dispozici?

 • Konzultační hodiny: pondělí 15,00 – 15,30 hod. Po telefonické domluvě kdykoliv
 • tel.: 318 665 272
 • e-mail: miluse.piklova@rozmitalptr.cz

Užitečné odkazy