Menu

Zápis do 1. tříd proběhne v úterý 30.04.2024 od 14:00 do 16:00.  Možnost individuálního termínu po domluvě s panem ředitelem, tel. 604 294 433.

O družině

Školní družina při Speciální ZŠ Rožmitál pod Třemšínem úzce navazuje na práci školy v dopoledních hodinách. Provozní doba vychází z potřeb rodičů. Ranní družina je provozována zatím od 6,45. Odpolední provoz navazuje na rozvrhy hodin jednotlivých tříd. Součástí provozu je doprovod na oběd a samotný oběd pro přihlášené žáky. Odpolední provozní doba je do 16,15 hodin. Školní družina je otevřena pro všechny žáky školy, tj. žáky prvního i druhého stupně. V naší škole plní i roli školního klubu. Školní družina má 4 oddělení, ve školní družině pracuje 6 vychovatelek, dle potřeby jsou odpoledne přítomny i asistentky pedagoga. Školní družina má velkou hernu, žáci mohou dle potřeby využívat i ostatní prostory školy včetně počítačové učebny. Herna je vybavena a dovybavována dle potřeby a zájmu dětí.


Užitečné odkazy