Menu

Ze života školy

Projekt FINANČNÍ GRAMOTNOST

Projekt FINANČNÍ GRAMOTNOST

Datum: 23. 11. 2023

Žáci 1. i 2. stupně absolvovali celodopolední program o finanční gramotnosti. Poutavou formou získali základní informace z této oblasti. Poznávali peníze a jejich hodnotu, seznámili se s domácím hospodařením a riziky půjček nakupování přes internet. Tento projekt byl velmi poučný a zdařilý.

Návštěva OU Příbram

Návštěva OU Příbram

Datum: 16. 11. 2023

Žáci 7., 8., a 9. ročníku navštívili s vyučujícími tento den odborné učiliště v Příbrami, které pořádalo Den otevřených dveří. Seznámili se s jednotlivými obory, viděli teoretickou výuku, líbila se jim praktická výuka v dílnách.

Projekt POLSKÝ DEN

Projekt POLSKÝ DEN

Datum: 15. 11. 2023

V tomto projektu se žáci dozvěděli základní informace o tomto našem sousedním státu. Vyhledávali informace na internetu, tvořili prezentace, malovali vlajku, seznámili se s přírodními a kulturními památkami; také se jim líbily polské animované pohádky.

Projekt STŘEDOVĚK

Projekt STŘEDOVĚK

Datum: 8. 11. 2023

V Podbrdském muzeu byl pro nás připravený program o středověku. Žáci interaktivní formou získali základní informace o životě lidí na hradě i v podhradí.

Po stopách Plýtváka šatního

Po stopách Plýtváka šatního

Datum: 6. 11. 2023

Žáci II. třídy pod vedením paní učitelky Bártlové plnili úkol z projektu Recyklohraní. Učili se, jak zužitkovat vyřazené oblečení.

Dušičky a Halloween v V. třídě

Dušičky a Halloween v V. třídě

Datum: 3. 11. 2023

Žáci V. třídy se na přelomu října a listopadu zabývali tématy Dušičky a
Halloween.

Vernisáž naší výstavy

Vernisáž naší výstavy

Datum: 25. 10. 2023

V úterý 24. 10. jsme v Podbrdském muzeu uspořádali vernisáž výstavy výtvarných a rukodělných prací žáků naší školy.

Projektový den v Centru služeb 1

Projektový den v Centru služeb

Datum: 26. 9. 2023

Žáci ze speciálních tříd navštívili v rámci projektového dne krásnou zahradu Centra služeb Rožmitál
pod Třemšínem. Zde si nakrmili zvířátka a nabrali sílu na zpáteční cestu.
Mgr. Tereza Zemanová

Návštěva knihovnice 1

Návštěva knihovnice

Datum: 26. 9. 2023

Dnes 25.9. navštívila žáky speciálních třídy paní knihovnice s krásně připraveným programem.

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Datum: 7. 9. 2023

Tento den proběhlo školní kolo v dopravní soutěži. Nejdříve se žáci seznámili se základními pravidly při jízdě na jízdním kole, zhlédli také dokument o elektrokoloběžkách a vyplnili dopravní test. Na hřišti pak každý absolvoval jízdu zručnosti na koloběžce.

Cvičení v přírodě

Cvičení v přírodě

Datum: 6. 9. 2023

Žáci 2. stupně se vydali do lesů nad bývalá kasárna. Zdokonalovali se v orientaci v přírodě, poznávali rostliny a živočichy; také nasbírali košík hub. Skupina méně zdatných žáků tento ten prožila v parku Centra Rožmitál, s některými klienty Centra si pak i zahráli společenské hry.

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 3

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Datum: 4. 9. 2023

Jako v minulých letech, tak i letos proběhlo zahájení školního roku ve venkovních prostorách školy.

Vzor foto

Prázdninové fotografování "VODA JAKO ZRCADLO"

Datum: 8. 7. 2023

Soutěž trvá do 21.09.2023 do 23:59.

Jaro v I. třídě

Jaro v I. třídě

Datum: 24. 4. 2023

Žáci I. třídy od měsíce března vytvářeli spoustu jarních obrázků. Používali různorodé výtvarné techniky, kterými si procvičovali jemnou motoriku i estetické cítění.

Jarní tvoření ve III. třídě

Jarní tvoření ve III. třídě

Datum: 3. 4. 2023

V měsíci březnu se žáci III. třídy věnovali tvoření především s jarní tématikou.

Lidské tělo aneb Jak bacit bacila

Lidské tělo aneb Jak bacit bacila

Datum: 3. 4. 2023

Žáci II. a III. třídy navštívili dne 20.3. knihovnu. Zde byl pro ně připraven program na téma Lidské tělo aneb Jak bacit bacila.

Z hodiny tělesné výchovy ve III. třídě

Z hodiny tělesné výchovy ve III. třídě

Datum: 3. 4. 2023

Každé úterý využíváme v hodinách tělesné výchovy naše rehabilitační cvičební pomůcky.

Jarní fotografická soutěž „SVĚT NA DLANI“

Jarní fotografická soutěž „SVĚT NA DLANI“

Datum: 3. 4. 2023

Termín: od 3. 4. do 23. 4. 2023
Vyhodnocení: 28. 4. 2023

Daktyloskopie a dermatoglyfy – laboratorní cvičení zaměřené na snímání otisků prstů

Daktyloskopie a dermatoglyfy – laboratorní cvičení zaměřené na snímání otisků prstů

Datum: 20. 3. 2023

V rámci hodiny přírodopisu jsme s žáky V. a VI. třídy po probrání kožní soustavy provedli laboratorní cvičení, kde si žáci vyzkoušeli snímání otisků prstů, které následně pozorovali a zkoumali.

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Datum: 13. 3. 2023

Tentokrát jsme v kroužku dramatické výchovy nejdříve hráli na živé pexeso. Výborně jsme si procvičili paměť a artikulaci. Při hře se vystřídaly barvy, zvířata, čísla, pohádkové postavy ale i města a státy.

Pyžamový den aneb březen měsíc knihy

Pyžamový den aneb březen měsíc knihy

Datum: 13. 3. 2023

První březnové pondělí se ve III. třídě opět konal oblíbený pyžamový den. Děti si přinesly svou oblíbenou knihu, plyšáka a hlavně pyžamo.

Projekt Ekologie a energetika

Projekt Ekologie a energetika

Datum: 13. 3. 2023

Ve čtvrtek 23. 2. proběhl na naší škole projektový den Ekologie a energetika.
V jednotlivých třídách se žáci pod vedením pedagogů zabývali souvislostmi mezi ekologií a energetikou.

Masopust 1

Masopust

Datum: 22. 2. 2023

Žáci speciální třídy vyrobili masky, které mohou využít na páteční karneval ve školní družině.

Projekt Děti a Etická výchova

Projekt Děti a Etická výchova

Datum: 31. 1. 2023

Dne 25. 1. 2023 proběhl další projektový den s názvem Děti a etická výchova.

Projekt Vánoce

Projekt Vánoce

Datum: 31. 1. 2023

Jako každý rok, tak i letos se žáci v rámci projektového dne věnovali pečení vánočního cukroví a výrobě svícnů.

Planetárium Praha

Planetárium Praha

Datum: 31. 1. 2023

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 navštívili naši žáci Planetárium v Praze, kde pro ně byl připravený program na téma Vesmír.


Užitečné odkazy