Menu

Ze života školy

#

Jaro v I. třídě

Datum: 24. 4. 2023

Žáci I. třídy od měsíce března vytvářeli spoustu jarních obrázků. Používali různorodé výtvarné techniky, kterými si procvičovali jemnou motoriku i estetické cítění.

#

Jarní tvoření ve III. třídě

Datum: 3. 4. 2023

V měsíci březnu se žáci III. třídy věnovali tvoření především s jarní tématikou.

#

Lidské tělo aneb Jak bacit bacila

Datum: 3. 4. 2023

Žáci II. a III. třídy navštívili dne 20.3. knihovnu. Zde byl pro ně připraven program na téma Lidské tělo aneb Jak bacit bacila.

#

Z hodiny tělesné výchovy ve III. třídě

Datum: 3. 4. 2023

Každé úterý využíváme v hodinách tělesné výchovy naše rehabilitační cvičební pomůcky.

#

Jarní fotografická soutěž „SVĚT NA DLANI“

Datum: 3. 4. 2023

Termín: od 3. 4. do 23. 4. 2023
Vyhodnocení: 28. 4. 2023

#

Daktyloskopie a dermatoglyfy – laboratorní cvičení zaměřené na snímání otisků prstů

Datum: 20. 3. 2023

V rámci hodiny přírodopisu jsme s žáky V. a VI. třídy po probrání kožní soustavy provedli laboratorní cvičení, kde si žáci vyzkoušeli snímání otisků prstů, které následně pozorovali a zkoumali.

#

Dramatická výchova

Datum: 13. 3. 2023

Tentokrát jsme v kroužku dramatické výchovy nejdříve hráli na živé pexeso. Výborně jsme si procvičili paměť a artikulaci. Při hře se vystřídaly barvy, zvířata, čísla, pohádkové postavy ale i města a státy.

#

Pyžamový den aneb březen měsíc knihy

Datum: 13. 3. 2023

První březnové pondělí se ve III. třídě opět konal oblíbený pyžamový den. Děti si přinesly svou oblíbenou knihu, plyšáka a hlavně pyžamo.

#

Projekt Ekologie a energetika

Datum: 13. 3. 2023

Ve čtvrtek 23. 2. proběhl na naší škole projektový den Ekologie a energetika.
V jednotlivých třídách se žáci pod vedením pedagogů zabývali souvislostmi mezi ekologií a energetikou.

Masopust 1

Masopust

Datum: 22. 2. 2023

Žáci speciální třídy vyrobili masky, které mohou využít na páteční karneval ve školní družině.

#

Projekt Děti a Etická výchova

Datum: 31. 1. 2023

Dne 25. 1. 2023 proběhl další projektový den s názvem Děti a etická výchova.

#

Projekt Vánoce

Datum: 31. 1. 2023

Jako každý rok, tak i letos se žáci v rámci projektového dne věnovali pečení vánočního cukroví a výrobě svícnů.

#

Planetárium Praha

Datum: 31. 1. 2023

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 navštívili naši žáci Planetárium v Praze, kde pro ně byl připravený program na téma Vesmír.


Užitečné odkazy