Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku Speciální základní školy v Rožmitále pod Třemšínem se koná dne 27.4.2020 od 14 hodin do 17 hodin. Pokud by termín nevyhovoval, je možné si domluvit náhradní termín osobně, na mailové adrese spcskola@rozmitalptr.cz nebo na telefonu 604294433. Pokud by situace kolem současné karantény přetrvávala, budeme situaci řešit podle pokynů MŠMT. Tyto kontakty je možno použít i v tomto případě a případě potřeby dalších informací nebo pro případné domluvení osobní konzultace.

Upozorňuji, že pro přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení /pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum/. V případě nejasností nebo potřeby příslušná vyšetření domluvit využijte výše uvedených kontaktů.

Zařazení do vyšších ročníků /do školy/

Zařazení žáků do vyšších ročníků/ resp.do školy/ může proběhnout kdykoli. Opět je nutné doporučení školského poradenského zařízení /pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum/. Protože již připravujeme organizaci dalšího školního roku, prosím případné zájemce, aby mě kontaktovali co nejdříve.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Řemeslo má zlaté dno

Toto se říkalo už za dob dávno minulých a každý pečlivý a poctivý řemeslník byl vážený občan. Práce měl pořád dost a vydělal si i pěkné peníze. A dnes? Dobrého řemeslníka abys pohledal, a kdo nemá známé … Čím to je? Asi tou dobou, jak se tak často říká. Všichni by nejraději pracovali u počítače, ubylo domácích dílniček, ve kterých tátové se syny něco „kutili“, a také to pracovní vyučování na školách není to, co bývalo; a ruce dětí jako by se manuální práce bály. A popravdě řečeno, i ten mozek se nechce už ani tak namáhat, a čtyřka? – to je taky dobrá známka. Tak proč bychom si s tím lámali hlavu, když na maturitní obor je podobný žák běžně přijat.

          Žáci z naší školy nemají moc na výběr. Maturitní obory opravdu nejsou schopni zvládnout. Ale učební obor? Není problém. V úterý 26. 11. 2019 jsme byli se žáky 7., 8. a 9. ročníku na exkurzi v SOU Hluboš. Viděli jsme moderně vybavené třídy, pokoje domova mládeže, školní jídelnu, tělocvičnu a posilovnu. Úplně nás nadchly skvěle zařízené odborné učebny a dílny; také jsme mohli sledovat učně při práci. Líbili se nám jak truhláři, tak automechanici a opraváři. Učitelé, kteří nás na pracovištích postupně provázeli, nám podali srozumitelný výklad, dětem odpovídali na všechny otázky. Moc jim za to děkujeme. A navíc – všude panoval klid a pohoda.

          Je smutné, když v médiích z úst tzv. odborníků slyším, že děti ze speciálních škol (dříve zvláštních škol) ničím nemohou být, že si ani „řidičák“ nemohou udělat. Není to pravda. Pro děti, které mají snížené rozumové schopnosti, učební obory jsou. Všechny mají ve svém kódu písmeno E. Kromě odborných předmětů žáci mají český jazyk, matematiku, občanskou výchovu, tělesnou výchovu, informatiku, někde i cizí jazyk. Učivo navazuje na minimální výstupy školních vzdělávacích programů základních škol. Ve třídách je méně dětí a všem se tam maximálně věnují nejen v učivu, ale i při praxi v dílnách. Po třech letech jsou pak žáci schopni úspěšně udělat závěrečné zkoušky a získat tak výuční list. Někteří pak pokračují ve studiu i druhého učebního oboru.

          Nejvíce našich dětí odchází do OU v Příbrami (Pod Šachtami 335), kde nabízejí žákům vzdělání v oboru Zedník, Zámečník, Kuchař, Pečovatel; na velmi „slabé“ žáky je zaměřena Praktická škola, kde se kromě matematiky a češtiny učí žáci vařit, prát, uklízet, nakupovat, pečovat o děti a nemocné – zkrátka to, co budou jednou ve svém dospělém životě nejvíce potřebovat.

          Já i moji kolegové máme radost, když potkáme naše bývalé žáky a oni se chlubí, kde pracují, kolik si vydělají peněz, že jezdí autem, že se umí o sebe a o rodinu postarat, zkrátka – jsou z nich slušní lidé.                                                   

Mgr. Miluše Piklová, výchovná poradkyně

Mikuláš

Mikuláš na Březových Horách

Po loňském úspěchu jsme 5. 12. navštívili Hornické muzeum Příbram, kde „Hornického Mikuláše“ opět uspořádal Spolek Prokop. V areálu dolu Marie na Březových Horách na děti čekali obyvatelé pekla i nebe a po přečtení krátkého hodnocení z knihy dobrých skutků a hříchů jim nakonec všem předali mikulášskou nadílku.

Advent v Podbrdském muzeu

Advent v Podbrdském muzeu

V samém konci listopadu jsme využili velmi podařenou akci rožmitálské knihovny a muzea s názvem Advent a Vánoce. Děti se v rámci programu poutavou formou seznámily se zvyky, tradicemi a pranostikami, které doprovázejí adventní a vánoční období. Za krásný program a vstřícnou formu vyprávění děkujeme průvodkyni celým programe Mgr. Daně Súlovcové a hercům v rolích svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše a svaté Lucie, kteří řekli žákům o sobě mnoho zajímavostí a zadávali jim úkoly, které děti upoutaly. Děkujeme!

První čtvrtletí

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

první čtvrtletí uteklo jako voda a v naší škole proběhlo hodnocení této části roku. Přes běžné problémy spojené s výchovně-vzdělávacím procesem i chodem školy jsme vcelku spokojeni. Od zahájení školního roku se do naší školy přihlásili další 4 žáci, v současné chvíli máme v pěti třídách 37 žáků.

Před námi je pro děti oblíbený a v práci školy specifický měsíc, prosinec. Přesto bych se vrátil ještě k listopadu, kdy jsme tentokrát v rámci průřezového tématu „Multikulturní výchova“ navštívili Rusko. Žáci se tentokrát seznámili s rozmanitostí ruské kultury, s jejími tradicemi a hodnotami. Jak je zvykem v realizaci tohoto tématu, v rámci celodopoledního projektu provonělo školu i tradiční jídlo ruské kuchyně.

V minulém školním roce jsme pro děti připravili překvapení. Vypravili jsme se s dětmi do Hornického muzea Příbram na program „Hornický Mikuláš“, který již několik let pořádá Spolek Prokop. Pro velký úspěch celou akci zopakujeme i letos a v areálu dolu Marie na Březových Horách na děti opět budou čekat obyvatelé pekla i nebe.

Před Vánocemi máme v plánu zorganizovat ještě další dva projektové dny, jeden z nich bude samozřejmě zaměřený na vánoční tematiku. V poslední letošní den školy, který připadá na 20. prosince, připravíme pro děti vánoční program, jehož součástí bude posezení ve třídě, popovídání, rozdání dárků, prostě příjemný předvánoční den. V jednání je ještě promítnutí nějaké hezké pohádky.

Závěrem bych rád rodičům poděkoval za podporu naší školy, moc si toho vážím. Zároveň Vám přeji pohodové a radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 Vám přeji zdraví, štěstí a optimismus.                                                                          

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Speciální škola zahájila školní rok několika zajímavými projekty

Na začátek školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili několik akcí, aby tak postupně „vpluli“ do školních povinností. Vše je samozřejmě propojeno s výukou a podle ohlasů se vybrané akce moc líbily a to hlavní, pro děti byly přínosné. První týden jsme postupně uspořádali školní kolo dopravní soutěže, navštívili ZOO Plzeň a v rámci cvičení v přírodě uspořádali vycházku do obory v Hutích, kterou nás pan Maroušek provedl a podal zasvěcený výklad. Za umožnění návštěvy obory a přípravy podmínek k opečení buřtů děkujeme panu Kaiserovi.

PROJEKT ZVÍŘATA

Druhý týden následoval úžasný 4 hodinový projekt „Zvířata“ vzdělávací agenturou POCHOP, dá se říci přírodopis v přímém přenosu. Během dopoledne se ve čtyřech hodinách vystřídali čtyři odborníci s výkladem přizpůsobeným všem dětem a zejména doprovázený živými zvířaty. Akce byla zakončena hodinovým shrnutím pedagogů v rámci jednotlivých tříd. Třetí týden jsme využili nabídky, kdy je návštěva v Techmánii Plzeň zdarma. Mimo připravených ukázek bylo co projít a vyzkoušet si. Všichni se vrátili spokojeni! Domnívám se, že rozjezd školního roku se celkově povedl.                                                                                   

Mgr. Pavel Bártl

Zahájení školního roku 2019/2020

Žáci, rodiče a pedagogové Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem slavnostně zahájili školní rok v areálu  před budovou školy. Školní rok byl zahájen se 33 žáky, kteří jsou rozděleni do pěti tříd podle věku, zařazení do vzdělávacího programu a stupně podpůrných opatření. Jako každoročně na děti naší školy čeká mimo každodenní výuky mnoho akcí, které jsou i díky zpracovaným projektům většinou zdarma. Již 12. září nás navštíví vzdělávací agentura POCHOP se svým 4 hodinovým vzdělávacím programem, děti mimo jiné uvidí v akci orla kamčatského, káně lesní, sovu pálenou luňáka červeného a další dravce. 16. září naopak my navštívíme výstavu TECHMÁNIE v Plzni, kde jsou pro malé i velké připraveny zajímavé programy. Děti ze školní družiny mají již na 19. září připravený poznávací výlet do Blatné s připraveným programem v zámeckém parku. Víc nebudu zatím prozrazovat, naším přáním je, aby v naší škole byly děti spokojeny, aby byli s naší službou spokojeni i rodiče a škola splnila jejich představy.

Poděkování ředitele Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem

Školní rok 2018/2019 jsme nedávno zahajovali, vítali jsme děti po prázdninách, nastiňovali jim průběh celého roku, prvňáčky jsme učili základům vědění. Tak jako mnozí z Vás vzpomínáte na začátek letošního kalendářního roku a zdá se Vám neuvěřitelné, že jsme již v jeho půlce, stejně tak my, „školáci“, vnímáme náš rok školní. Stejně rychle nám letí čas, stejně mnohdy nemáme čas na to, na co snad bylo dříve času více, na popovídání o běžných problémech, na posezení při životních výročích a na prosté poděkování třeba i za to, co snad by se dalo považovat za samozřejmost.

Z tohoto důvodu jsem se chtěl pomyslně zastavit právě v období, kdy se do druhé půlky láme rok kalendářní a končí rok školní a poděkovat všem, kdo jakýmkoli způsobem přichází do kontaktu s naší školou či ji podporují. V prvé řadě samozřejmě rodičům či ostatním zákonným zástupcům žáků naší školy za spolupráci při řešení každodenních problémů spojených s docházkou do školy i pořádáním různých akcí naší školou. Dále zřizovateli školy, Městu Rožmitál p. Tř., panu starostovi, Radě města i Zastupitelstvu města za vytváření velmi dobrých podmínek pro chod školy, zaměstnancům města pak za spolupráci na všech úsecích, zejména pak na poli ekonomickém. Zde bych jmenovitě chtěl poděkovat paní Janě Melicharové, vedoucí Finančního odboru města za dlouhou spolupráci a pomoc, bez níž bych se neobešel. Speciálně pedagogická centra, poradenská zařízení a mnoho dalších organizací a fyzických osob jmenovat nebudu, byl by to delší výčet.

Děkuji za spolupráci, vážím si jí a těším se na další! Všem přeji hezky strávené léto, hodně pohody a odpočinku.                                                                     

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Závěr školního roku ve speciální škole

Závěr školního roku byl opět plný akcí, které obohatily toto období školního roku a díky kterým měli žáci mnoho zážitků i zajímavých poznatků. Po okresním kole atletického čtyřboje, kdy si hned 4 naši žáci vybojovali místo v družstvu okresu Příbram a representovali školu i okres na krajském kole ve Slaném, nastal dlouho očekávaný den, kdy téměř všichni žáci školy vyjeli na týdenní pobyt na Šumavu, konkrétně na Zadov. Deštivější týden nevadil a všichni se vrátili díky skvěle připraveným turistickým výletům poněkud unaveni, ale spokojeni. To vše možná i díky kvalitnímu ubytování v hotelu „DOBRÁ CHATA“ a péčí ze strany provozovatelů této chaty.

DOBRÁ CHATA

Díky zapojení školy do Evropských fondů, konkrétně operační ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme následující dvě akce mohli pro žáky školy uspořádat zcela zdarma. Nejdříve to byl projektový den v Národním zemědělském muzeu, kde byly připraveny mimo prohlídky muzea dva lektorské programy, „Voda je život“ a „Rybářství“.  Poslední týden školy jsme obohatili návštěvou ZOO Chleby, kde pro nás byl připravený tzv. „Kontaktní program v Ekocentru“ a součástí návštěvy byla i komentovaná prohlídka celé ZOO, která byla velkým zážitkem pro malé i velké.                                                                                   

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy