Archiv pro měsíc: Leden 2020

Řemeslo má zlaté dno

Toto se říkalo už za dob dávno minulých a každý pečlivý a poctivý řemeslník byl vážený občan. Práce měl pořád dost a vydělal si i pěkné peníze. A dnes? Dobrého řemeslníka abys pohledal, a kdo nemá známé … Čím to je? Asi tou dobou, jak se tak často říká. Všichni by nejraději pracovali u počítače, ubylo domácích dílniček, ve kterých tátové se syny něco „kutili“, a také to pracovní vyučování na školách není to, co bývalo; a ruce dětí jako by se manuální práce bály. A popravdě řečeno, i ten mozek se nechce už ani tak namáhat, a čtyřka? – to je taky dobrá známka. Tak proč bychom si s tím lámali hlavu, když na maturitní obor je podobný žák běžně přijat.

          Žáci z naší školy nemají moc na výběr. Maturitní obory opravdu nejsou schopni zvládnout. Ale učební obor? Není problém. V úterý 26. 11. 2019 jsme byli se žáky 7., 8. a 9. ročníku na exkurzi v SOU Hluboš. Viděli jsme moderně vybavené třídy, pokoje domova mládeže, školní jídelnu, tělocvičnu a posilovnu. Úplně nás nadchly skvěle zařízené odborné učebny a dílny; také jsme mohli sledovat učně při práci. Líbili se nám jak truhláři, tak automechanici a opraváři. Učitelé, kteří nás na pracovištích postupně provázeli, nám podali srozumitelný výklad, dětem odpovídali na všechny otázky. Moc jim za to děkujeme. A navíc – všude panoval klid a pohoda.

          Je smutné, když v médiích z úst tzv. odborníků slyším, že děti ze speciálních škol (dříve zvláštních škol) ničím nemohou být, že si ani „řidičák“ nemohou udělat. Není to pravda. Pro děti, které mají snížené rozumové schopnosti, učební obory jsou. Všechny mají ve svém kódu písmeno E. Kromě odborných předmětů žáci mají český jazyk, matematiku, občanskou výchovu, tělesnou výchovu, informatiku, někde i cizí jazyk. Učivo navazuje na minimální výstupy školních vzdělávacích programů základních škol. Ve třídách je méně dětí a všem se tam maximálně věnují nejen v učivu, ale i při praxi v dílnách. Po třech letech jsou pak žáci schopni úspěšně udělat závěrečné zkoušky a získat tak výuční list. Někteří pak pokračují ve studiu i druhého učebního oboru.

          Nejvíce našich dětí odchází do OU v Příbrami (Pod Šachtami 335), kde nabízejí žákům vzdělání v oboru Zedník, Zámečník, Kuchař, Pečovatel; na velmi „slabé“ žáky je zaměřena Praktická škola, kde se kromě matematiky a češtiny učí žáci vařit, prát, uklízet, nakupovat, pečovat o děti a nemocné – zkrátka to, co budou jednou ve svém dospělém životě nejvíce potřebovat.

          Já i moji kolegové máme radost, když potkáme naše bývalé žáky a oni se chlubí, kde pracují, kolik si vydělají peněz, že jezdí autem, že se umí o sebe a o rodinu postarat, zkrátka – jsou z nich slušní lidé.                                                   

Mgr. Miluše Piklová, výchovná poradkyně

Mikuláš

Mikuláš na Březových Horách

Po loňském úspěchu jsme 5. 12. navštívili Hornické muzeum Příbram, kde „Hornického Mikuláše“ opět uspořádal Spolek Prokop. V areálu dolu Marie na Březových Horách na děti čekali obyvatelé pekla i nebe a po přečtení krátkého hodnocení z knihy dobrých skutků a hříchů jim nakonec všem předali mikulášskou nadílku.

Advent v Podbrdském muzeu

Advent v Podbrdském muzeu

V samém konci listopadu jsme využili velmi podařenou akci rožmitálské knihovny a muzea s názvem Advent a Vánoce. Děti se v rámci programu poutavou formou seznámily se zvyky, tradicemi a pranostikami, které doprovázejí adventní a vánoční období. Za krásný program a vstřícnou formu vyprávění děkujeme průvodkyni celým programe Mgr. Daně Súlovcové a hercům v rolích svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše a svaté Lucie, kteří řekli žákům o sobě mnoho zajímavostí a zadávali jim úkoly, které děti upoutaly. Děkujeme!

První čtvrtletí

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

první čtvrtletí uteklo jako voda a v naší škole proběhlo hodnocení této části roku. Přes běžné problémy spojené s výchovně-vzdělávacím procesem i chodem školy jsme vcelku spokojeni. Od zahájení školního roku se do naší školy přihlásili další 4 žáci, v současné chvíli máme v pěti třídách 37 žáků.

Před námi je pro děti oblíbený a v práci školy specifický měsíc, prosinec. Přesto bych se vrátil ještě k listopadu, kdy jsme tentokrát v rámci průřezového tématu „Multikulturní výchova“ navštívili Rusko. Žáci se tentokrát seznámili s rozmanitostí ruské kultury, s jejími tradicemi a hodnotami. Jak je zvykem v realizaci tohoto tématu, v rámci celodopoledního projektu provonělo školu i tradiční jídlo ruské kuchyně.

V minulém školním roce jsme pro děti připravili překvapení. Vypravili jsme se s dětmi do Hornického muzea Příbram na program „Hornický Mikuláš“, který již několik let pořádá Spolek Prokop. Pro velký úspěch celou akci zopakujeme i letos a v areálu dolu Marie na Březových Horách na děti opět budou čekat obyvatelé pekla i nebe.

Před Vánocemi máme v plánu zorganizovat ještě další dva projektové dny, jeden z nich bude samozřejmě zaměřený na vánoční tematiku. V poslední letošní den školy, který připadá na 20. prosince, připravíme pro děti vánoční program, jehož součástí bude posezení ve třídě, popovídání, rozdání dárků, prostě příjemný předvánoční den. V jednání je ještě promítnutí nějaké hezké pohádky.

Závěrem bych rád rodičům poděkoval za podporu naší školy, moc si toho vážím. Zároveň Vám přeji pohodové a radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 Vám přeji zdraví, štěstí a optimismus.                                                                          

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy