Profesní příprava, odborná učiliště

 

Výchovný poradce: Mgr.Miluše Piklová

Vítám Vás na stránkách, na nichž Vám budu průběžně přinášet užitečné informace:

Pro žáky:

S čím vším se na mě můžete obrátit?
Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte „ano“, pak máte důvod mě navštívit.

Nestíhám ve škole?
Zhoršil jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?
Mám problém v komunikaci:
– s rodiči
– s učitelem
– se spolužáky
– s kamarády
– se sourozenci
– s někým jiným?
Mám pocit, že mi někdo ubližuje, a nevím co s tím?
Chci pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy, hraje na automatech apod.?
Chci po skončení naší školy dál studovat?
Něco (cokoli) mě tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat?

Pro rodiče:

– pomoc při řešení výchovných problémů
– individuální pohovory
– úzká spolupráce s SPC
– pomoc při řešení prospěchových problémů
individuální řešení s jednotlivými žáky a jejich rodiči

Profesní orientace

– informační schůzka pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče se zástupci středních škol a učilišť
– informace o dnech otevřených dveří
– informace o jednotlivých SŠ, SOU, OU a U a oborech
– návštěva úřadu práce
– spolupráce s PPP – profesní orientace
– poskytování materiálů k volbě povolání
– informace o poradenských střediscích při úřadech práce
– obstarání přihlášek do učebních oborů a pomoc při jejich vyplňování
– informace o možnostech dalšího studia

Kdy jsem Vám k dispozici?

Konzultační hodiny: pondělí 15,00 – 15,30 hod. Po telefonické domluvě kdykoliv
tel.: 318 665 272
e-mail: miluse.piklova@rozmitalptr.cz