Mikuláš

Mikuláš na Březových Horách

Po loňském úspěchu jsme 5. 12. navštívili Hornické muzeum Příbram, kde „Hornického Mikuláše“ opět uspořádal Spolek Prokop. V areálu dolu Marie na Březových Horách na děti čekali obyvatelé pekla i nebe a po přečtení krátkého hodnocení z knihy dobrých skutků a hříchů jim nakonec všem předali mikulášskou nadílku.