První čtvrtletí

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

první čtvrtletí uteklo jako voda a v naší škole proběhlo hodnocení této části roku. Přes běžné problémy spojené s výchovně-vzdělávacím procesem i chodem školy jsme vcelku spokojeni. Od zahájení školního roku se do naší školy přihlásili další 4 žáci, v současné chvíli máme v pěti třídách 37 žáků.

Před námi je pro děti oblíbený a v práci školy specifický měsíc, prosinec. Přesto bych se vrátil ještě k listopadu, kdy jsme tentokrát v rámci průřezového tématu „Multikulturní výchova“ navštívili Rusko. Žáci se tentokrát seznámili s rozmanitostí ruské kultury, s jejími tradicemi a hodnotami. Jak je zvykem v realizaci tohoto tématu, v rámci celodopoledního projektu provonělo školu i tradiční jídlo ruské kuchyně.

V minulém školním roce jsme pro děti připravili překvapení. Vypravili jsme se s dětmi do Hornického muzea Příbram na program „Hornický Mikuláš“, který již několik let pořádá Spolek Prokop. Pro velký úspěch celou akci zopakujeme i letos a v areálu dolu Marie na Březových Horách na děti opět budou čekat obyvatelé pekla i nebe.

Před Vánocemi máme v plánu zorganizovat ještě další dva projektové dny, jeden z nich bude samozřejmě zaměřený na vánoční tematiku. V poslední letošní den školy, který připadá na 20. prosince, připravíme pro děti vánoční program, jehož součástí bude posezení ve třídě, popovídání, rozdání dárků, prostě příjemný předvánoční den. V jednání je ještě promítnutí nějaké hezké pohádky.

Závěrem bych rád rodičům poděkoval za podporu naší školy, moc si toho vážím. Zároveň Vám přeji pohodové a radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 Vám přeji zdraví, štěstí a optimismus.                                                                          

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy