Závěr školního roku ve speciální škole

Závěr školního roku byl opět plný akcí, které obohatily toto období školního roku a díky kterým měli žáci mnoho zážitků i zajímavých poznatků. Po okresním kole atletického čtyřboje, kdy si hned 4 naši žáci vybojovali místo v družstvu okresu Příbram a representovali školu i okres na krajském kole ve Slaném, nastal dlouho očekávaný den, kdy téměř všichni žáci školy vyjeli na týdenní pobyt na Šumavu, konkrétně na Zadov. Deštivější týden nevadil a všichni se vrátili díky skvěle připraveným turistickým výletům poněkud unaveni, ale spokojeni. To vše možná i díky kvalitnímu ubytování v hotelu „DOBRÁ CHATA“ a péčí ze strany provozovatelů této chaty.

DOBRÁ CHATA

Díky zapojení školy do Evropských fondů, konkrétně operační ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme následující dvě akce mohli pro žáky školy uspořádat zcela zdarma. Nejdříve to byl projektový den v Národním zemědělském muzeu, kde byly připraveny mimo prohlídky muzea dva lektorské programy, „Voda je život“ a „Rybářství“.  Poslední týden školy jsme obohatili návštěvou ZOO Chleby, kde pro nás byl připravený tzv. „Kontaktní program v Ekocentru“ a součástí návštěvy byla i komentovaná prohlídka celé ZOO, která byla velkým zážitkem pro malé i velké.                                                                                   

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy