Projekt „ Den s médii“

Další vyučovací den trošku jinak u nás ve škole proběhl dne 1. 2. 2018. V tento den proběhl celodenní projekt s názvem „Den s médii“. V rámci tohoto projektu žáci plnili průřezové téma Mediální výchova se zaměřením na základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Média jsou dnes všudypřítomným fenoménem a snahou projektu je nejen děti s nimi seznámit, ale podle věku a schopností je učit používat a informace, které získají umět třídit.