Úřední deska

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona subjekt povinný poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

Směrnice pro poskytování informací

Žadatelem o informaci může být orgán státní správy, fyzická či právnická osoba, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žádost o poskytnutí informace

EU peníze do škol

EU peníze do škol II

Digitální učební materiály