GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

Informační povinnost popisuje jaká osobní data zpracováváme a na základě jakých titulů. Dále jsou zde popsány navazující procesy. Seznamte se s tímto dokumentem.