Provoz školy 14. 10 – 1. 11. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se nařízení často mění a vyvíjí, je situace pro Vás určitě nepřehledná. Ve vztahu k naší škole přijala vláda toto usnesení :

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.                                                                        

Z tohoto nařízení vyplývá, že naše škola uzavřena nebude a máme normální provoz! Školní docházka je povinná!! Po dohodě s paní vedoucí školní jídelny nám bude i vydán oběd uvnitř jídelny!

Školní družina funguje v běžném režimu.

Jsem rád, že to takto je, věřím že se nařízení ve vztahu k nám nezmění a pro rekapitulaci bude program následujících týdnech tento :

14.10. – 23.10.        Běžný provoz /v případě změn budete informováni!/

26.10. – 30.10.        Škola uzavřena – covidové volno, státní svátek, podzimní prázdniny

Od 02.11.               Běžná výuka!!                                                                                                       

Mgr. Pavel Bártl