Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku Speciální základní školy v Rožmitále pod Třemšínem se koná dne 27.4.2020 od 14 hodin do 17 hodin. Pokud by termín nevyhovoval, je možné si domluvit náhradní termín osobně, na mailové adrese spcskola@rozmitalptr.cz nebo na telefonu 604294433. Pokud by situace kolem současné karantény přetrvávala, budeme situaci řešit podle pokynů MŠMT. Tyto kontakty je možno použít i v tomto případě a případě potřeby dalších informací nebo pro případné domluvení osobní konzultace.

Upozorňuji, že pro přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení /pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum/. V případě nejasností nebo potřeby příslušná vyšetření domluvit využijte výše uvedených kontaktů.

Zařazení do vyšších ročníků /do školy/

Zařazení žáků do vyšších ročníků/ resp.do školy/ může proběhnout kdykoli. Opět je nutné doporučení školského poradenského zařízení /pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum/. Protože již připravujeme organizaci dalšího školního roku, prosím případné zájemce, aby mě kontaktovali co nejdříve.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy