Rozhodnutí o uzavření školy

Vážení rodiče,
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-I/MIN/KAN
je naše škola od 11. 3. 2020 uzavřena.