Řemeslo má zlaté dno

Toto se říkalo už za dob dávno minulých a každý pečlivý a poctivý řemeslník byl vážený občan. Práce měl pořád dost a vydělal si i pěkné peníze. A dnes? Dobrého řemeslníka abys pohledal, a kdo nemá známé … Čím to je? Asi tou dobou, jak se tak často říká. Všichni by nejraději pracovali u počítače, ubylo domácích dílniček, ve kterých tátové se syny něco „kutili“, a také to pracovní vyučování na školách není to, co bývalo; a ruce dětí jako by se manuální práce bály. A popravdě řečeno, i ten mozek se nechce už ani tak namáhat, a čtyřka? – to je taky dobrá známka. Tak proč bychom si s tím lámali hlavu, když na maturitní obor je podobný žák běžně přijat.

          Žáci z naší školy nemají moc na výběr. Maturitní obory opravdu nejsou schopni zvládnout. Ale učební obor? Není problém. V úterý 26. 11. 2019 jsme byli se žáky 7., 8. a 9. ročníku na exkurzi v SOU Hluboš. Viděli jsme moderně vybavené třídy, pokoje domova mládeže, školní jídelnu, tělocvičnu a posilovnu. Úplně nás nadchly skvěle zařízené odborné učebny a dílny; také jsme mohli sledovat učně při práci. Líbili se nám jak truhláři, tak automechanici a opraváři. Učitelé, kteří nás na pracovištích postupně provázeli, nám podali srozumitelný výklad, dětem odpovídali na všechny otázky. Moc jim za to děkujeme. A navíc – všude panoval klid a pohoda.

          Je smutné, když v médiích z úst tzv. odborníků slyším, že děti ze speciálních škol (dříve zvláštních škol) ničím nemohou být, že si ani „řidičák“ nemohou udělat. Není to pravda. Pro děti, které mají snížené rozumové schopnosti, učební obory jsou. Všechny mají ve svém kódu písmeno E. Kromě odborných předmětů žáci mají český jazyk, matematiku, občanskou výchovu, tělesnou výchovu, informatiku, někde i cizí jazyk. Učivo navazuje na minimální výstupy školních vzdělávacích programů základních škol. Ve třídách je méně dětí a všem se tam maximálně věnují nejen v učivu, ale i při praxi v dílnách. Po třech letech jsou pak žáci schopni úspěšně udělat závěrečné zkoušky a získat tak výuční list. Někteří pak pokračují ve studiu i druhého učebního oboru.

          Nejvíce našich dětí odchází do OU v Příbrami (Pod Šachtami 335), kde nabízejí žákům vzdělání v oboru Zedník, Zámečník, Kuchař, Pečovatel; na velmi „slabé“ žáky je zaměřena Praktická škola, kde se kromě matematiky a češtiny učí žáci vařit, prát, uklízet, nakupovat, pečovat o děti a nemocné – zkrátka to, co budou jednou ve svém dospělém životě nejvíce potřebovat.

          Já i moji kolegové máme radost, když potkáme naše bývalé žáky a oni se chlubí, kde pracují, kolik si vydělají peněz, že jezdí autem, že se umí o sebe a o rodinu postarat, zkrátka – jsou z nich slušní lidé.                                                   

Mgr. Miluše Piklová, výchovná poradkyně