Speciální škola zahájila školní rok několika zajímavými projekty

Na začátek školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili několik akcí, aby tak postupně „vpluli“ do školních povinností. Vše je samozřejmě propojeno s výukou a podle ohlasů se vybrané akce moc líbily a to hlavní, pro děti byly přínosné. První týden jsme postupně uspořádali školní kolo dopravní soutěže, navštívili ZOO Plzeň a v rámci cvičení v přírodě uspořádali vycházku do obory v Hutích, kterou nás pan Maroušek provedl a podal zasvěcený výklad. Za umožnění návštěvy obory a přípravy podmínek k opečení buřtů děkujeme panu Kaiserovi.

PROJEKT ZVÍŘATA

Druhý týden následoval úžasný 4 hodinový projekt „Zvířata“ vzdělávací agenturou POCHOP, dá se říci přírodopis v přímém přenosu. Během dopoledne se ve čtyřech hodinách vystřídali čtyři odborníci s výkladem přizpůsobeným všem dětem a zejména doprovázený živými zvířaty. Akce byla zakončena hodinovým shrnutím pedagogů v rámci jednotlivých tříd. Třetí týden jsme využili nabídky, kdy je návštěva v Techmánii Plzeň zdarma. Mimo připravených ukázek bylo co projít a vyzkoušet si. Všichni se vrátili spokojeni! Domnívám se, že rozjezd školního roku se celkově povedl.                                                                                   

Mgr. Pavel Bártl