Zahájení školního roku 2019/2020

Žáci, rodiče a pedagogové Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem slavnostně zahájili školní rok v areálu  před budovou školy. Školní rok byl zahájen se 33 žáky, kteří jsou rozděleni do pěti tříd podle věku, zařazení do vzdělávacího programu a stupně podpůrných opatření. Jako každoročně na děti naší školy čeká mimo každodenní výuky mnoho akcí, které jsou i díky zpracovaným projektům většinou zdarma. Již 12. září nás navštíví vzdělávací agentura POCHOP se svým 4 hodinovým vzdělávacím programem, děti mimo jiné uvidí v akci orla kamčatského, káně lesní, sovu pálenou luňáka červeného a další dravce. 16. září naopak my navštívíme výstavu TECHMÁNIE v Plzni, kde jsou pro malé i velké připraveny zajímavé programy. Děti ze školní družiny mají již na 19. září připravený poznávací výlet do Blatné s připraveným programem v zámeckém parku. Víc nebudu zatím prozrazovat, naším přáním je, aby v naší škole byly děti spokojeny, aby byli s naší službou spokojeni i rodiče a škola splnila jejich představy.