Poděkování ředitele Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem

Školní rok 2018/2019 jsme nedávno zahajovali, vítali jsme děti po prázdninách, nastiňovali jim průběh celého roku, prvňáčky jsme učili základům vědění. Tak jako mnozí z Vás vzpomínáte na začátek letošního kalendářního roku a zdá se Vám neuvěřitelné, že jsme již v jeho půlce, stejně tak my, „školáci“, vnímáme náš rok školní. Stejně rychle nám letí čas, stejně mnohdy nemáme čas na to, na co snad bylo dříve času více, na popovídání o běžných problémech, na posezení při životních výročích a na prosté poděkování třeba i za to, co snad by se dalo považovat za samozřejmost.

Z tohoto důvodu jsem se chtěl pomyslně zastavit právě v období, kdy se do druhé půlky láme rok kalendářní a končí rok školní a poděkovat všem, kdo jakýmkoli způsobem přichází do kontaktu s naší školou či ji podporují. V prvé řadě samozřejmě rodičům či ostatním zákonným zástupcům žáků naší školy za spolupráci při řešení každodenních problémů spojených s docházkou do školy i pořádáním různých akcí naší školou. Dále zřizovateli školy, Městu Rožmitál p. Tř., panu starostovi, Radě města i Zastupitelstvu města za vytváření velmi dobrých podmínek pro chod školy, zaměstnancům města pak za spolupráci na všech úsecích, zejména pak na poli ekonomickém. Zde bych jmenovitě chtěl poděkovat paní Janě Melicharové, vedoucí Finančního odboru města za dlouhou spolupráci a pomoc, bez níž bych se neobešel. Speciálně pedagogická centra, poradenská zařízení a mnoho dalších organizací a fyzických osob jmenovat nebudu, byl by to delší výčet.

Děkuji za spolupráci, vážím si jí a těším se na další! Všem přeji hezky strávené léto, hodně pohody a odpočinku.                                                                     

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy