Co nového v naší škole?

V jednom s příspěvků letošního školního roku jsem psal o tom, že výuku v letošním školním roce zpestříme několika projektovými dny, které budou rozvíjet znalosti žáků získané během klasických vyučovacích hodin a budou mít za úkol tyto znalosti mezi s sebou nejen spojovat, ale i je spojovat zejména s praktickým životem.

V únoru proběhl jeden z takových projektových dnů s názvem „Den s médii“, o kterém jsem se krátce zmínil v březnovém vydání Třemšínských listů. Po, díky jarním prázdninám, „kratším“ březnu připravujeme na duben další z projektových dnů s názvem „Den s NATO“. Tentokrát budou žáci plnit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a součástí projektu, jež bude dvoudenní, je návštěva kasáren s besedou, prohlídkou vojenské techniky a dokonce i obědem ve vojenské jídelně. Věřím, že to bude pro všechny děti zajímavý zážitek, který opět obohatí běžnou výuku. Celá akce je pro děti zdarma!

V krátké zprávičce na barevné stránce píši o každoroční aktivitě naší školy, kdy nabízíme všem žákům plavecký výcvik. Děti všech věkových kategorií se na středu, kdy jezdíme, nefalšovaně těší. V bazénu se o nás skvěle starají paní učitelky plavání, které pro žáky vymýšlejí různé aktivity a hry, malé děti, které neumějí plavat, začínají výuku v malém bazénu, kde se postupně seznamují s vodou. Samozřejmostí je po splněné porci bazénů i využití vířivky a páry, stejně jako závěrečná volná zábava s využitím plaveckých pomůcek. V letošním roce, i díky využití projektu MŠMT na dopravu, mají děti celý plavecký výcvik zdarma!

Naše škola má samozřejmě i školní družinu s krásně a útulně vybavenou hernou, bohatým vybavením jak pro kluky, tak pro děvčata, kde jsou pro děti připravovány i různé řízené aktivity. Mezi již tradiční patří družinový karneval, jak ho nazvala a připravila vedoucí vychovatelka, Jiřina Rabochová. V letošním roce se karneval opět vydařil a k vidění bylo několik opravdu krásných masek.

Naše škola vstoupila od února do druhého roku, kdy využíváme dvouletý školní projekt v rámci výzvy Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, které MŠMT vyhlásilo v roce 2016. Jako hlavní aktivity jsme si zvolili a dále pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vytvořili jsme čtenářský klub a klubu deskových her. Aktivity pomáhají dětem zvládat výuku, při doučování vybíráme předměty a témata, kde děti něco nezvládají, oba kluby pak mají u žáků skvělou odezvu a pomáhají nejen v upevňování již získaných znalostí a dovedností, ale i v rozšiřování o nové.

                                                                                   Mgr. Pavel Bártl