Archiv rubriky: Nezařazené

Vánoce

Vánoce se Speciální škole Rožmitál p. Tř. byly opět spojeny s některými akcemi, které jsou dětmi velmi oblíbené. V závěrečném týdnu jsme pro děti připravili tradiční projektový den na téma Vánoce. Cílem opět bylo představit tyto nejkrásnější a nejkouzelnější svátky z různých pohledů a také se něco přiučit. Děti pracovaly ve skupinách, mladší ve svých třídách, starší pak ve dvou skupinách na stanovištích, kde se střídaly. Výsledkem bylo vytvoření vkusných svícnů, které si všechny děti odnesly domů a napečení několika druhů vánočního cukroví. Poslední den před prázdninami jsme měli již tradičně volnější a děti mohly se svými učiteli nejen zhlédnout krásnou pohádku, ale i posedět se spolužáky při čaji a v rámci projektového dne napečeném vánočním cukroví. Samozřejmě nechyběl ani vánoční stromeček a drobné dárky.

Vánoce v Rožmitále pod Třemšínem jsou nemyslitelné bez slavné České mše vánoční J. J. Ryby. Povídání o J. J. Rybovi, který působil v našem městě, bylo doplněno v rámci školní družiny vycházkou do Starého Rožmitálu k jeho hrobu. Děti si zde prohlédly kostel, kde se pravidelně slavná vánoční mše na Štědrý večer hraje, zopakovaly si s paní vychovatelkou, co se naučily a rozsvítily na hrobě svíčku.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Akce na konci kalendářního roku

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

první čtvrtletí uteklo jako voda a před námi je pro děti oblíbený a v práci školy specifický měsíc, prosinec. S dětmi připravujeme již v jeho počátku Mikulášskou nadílku, kdy nás navštíví sv. Mikuláš se svým doprovodem a mladší děti předvedou něco ze svého umění, aby pak byly obdarovány sladkostmi. V letošním školním roce jsme pro děti připravili překvapení, tentokrát navštívíme 6.12. Hornické muzeum Příbram, kde „Hornického Mikuláše“ pořádá tradičně jako každý rok Spolek Prokop. V areálu dolu Marie na Březových Horách na děti čekají obyvatelé pekla i nebe. Každoročně také jezdíme do MŠ Vranovice, kde o den dříve potěšíme tamní malé předškoláky s připraveným programem.

Před Vánocemi máme v plánu zorganizovat dva projektové dny, jeden z nich je samozřejmě zaměřený na vánoční tematiku. V poslední letošní den školy, který díky volnému dnu připadá na 21. prosince, připravíme pro děti vánoční program, jehož součástí bude posezení ve třídě, popovídání, rozdání dárků, prostě příjemný předvánoční den. Jeden z projektových dnů v naší škole byl již zorganizován v listopadu. Na jaké téma byl, a které aktivity jsme s dětmi připravili, přiblížila v krátkém článečku paní učitelka Piklová.

Vážení rodiče, vážení spoluobčané, děkuji všem, kdo podporují naši školu, a přeji Vám klidné prožití adventu, kdy se setkáváte se známými a nejbližšími a věřím, že pro Vás budou vánoční svátky obdobím klidu a pohody. Zároveň Vám přeji hodně zdraví a štěstí v roce 2018.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

 

Projektový den o Slovensku

Ve čtvrtek 16. 11. se na naší škole uskutečnil v rámci multikulturní výchovy projektový den Slovensko. Cílem projektu bylo seznámit žáky s tímto státem, jeho historií, přírodním bohatstvím a kulturou, s jeho jazykem a zvyky. Žáci byli rozděleni do tří skupin podle věku. Nejmladší se seznámili se státem u mapy a obrázků, prohlédli si také slovenské peníze. Pak se věnovali především pohádkám; podívali se na slovenskou pohádku O hlúpé ženě, četli a výtvarně zpracovali pohádku O zlatých hruškách. Prostřední skupina, tj žáci 3., 4. a 5. ročníku nejdříve zhlédla dokument o slovenské krajině a pak se seznamovala hravou formou se slovenštinou. Poznávali slovenská jména, hledali dvojice slov, četli slovenskou pohádku a také se podívali na Večerníček ve slovenštině. Sami se přesvědčili, že řadě slov dobře rozumí. Druhá část dopoledne byla věnována vaření. Společně pro všechny děti připravili ve školní kuchyňce tradiční slovenské jídlo – lokše. Nejstarší žáci si na začátku zopakovali původ Slováků a ve zkratce se prošli dějinami Slovenského státu od Pribiny po současnost. Společně tvořili mapu Slovenska, vyzkoušeli si překládat ze slovenštiny, každý si namaloval slovenskou vlajku. Také se seznámili s významnými osobnostmi tohoto státu. V závěru projektu se podívali na slovenskou pohádku. Myslím si, že celý den byl pro děti zajímavý a přínosný.

Mgr. Miluše Piklová