Archiv autora: Bohumil Sedláček

Projektové dny na naší škole

Výuka ve speciální škole je zpestřována projektovými dny. Další dva projektové dny probíhaly na konci prvního a začátku druhého pololetí. První se týkal průřezového tématu Mediální výchova, který byl zaměřen na základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Jednou z aktivit byla snaha přiblížit dětem svět reklamy a ukázat její kladné i stinné stránky. V rámci dalšího projektového dne plnili žáci úkoly průřezového tématu Osobnostní výchova, který zahrnuje všechny tematické okruhy sociálního a morálního rozvoje a je zaměřené na osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Zde byl hlavním úkolem přiblížit dětem život člověka s handicapem.Na tento projekt bude na jaře navazovat setkání žáků s olympijským handicapovaným reprezentantem. Návštěva jednoho z handicapovaných reprezentantů ČR bude vyvrcholením zapojení naší školy do olympijského víceboje a snad i motivací pro naše děti.

Mgr. Pavel Bártl

Zápis do školy

Zápis do prvního ročníku naší školy se koná v pondělí, 29. dubna 2019 od 14 do 17 hodin. V případě potřeby je možné si domluvit individuální termín. Dále samozřejmě opět všem rodičů, kteří řeší problém se vzděláváním dětí s jakýmkoli zdravotním handicapem či problémy, nabízím konzultaci. Kontakt je buď mail pavel.bartl@rozmitalptr.cz nebo telefonní číslo 604294433.

Mgr. Pavel Bártl

Co nového v naší škole?

V jednom s příspěvků letošního školního roku jsem psal o tom, že výuku v letošním školním roce zpestříme několika projektovými dny, které budou rozvíjet znalosti žáků získané během klasických vyučovacích hodin a budou mít za úkol tyto znalosti mezi s sebou nejen spojovat, ale i je spojovat zejména s praktickým životem.

V únoru proběhl jeden z takových projektových dnů s názvem „Den s médii“, o kterém jsem se krátce zmínil v březnovém vydání Třemšínských listů. Po, díky jarním prázdninám, „kratším“ březnu připravujeme na duben další z projektových dnů s názvem „Den s NATO“. Tentokrát budou žáci plnit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a součástí projektu, jež bude dvoudenní, je návštěva kasáren s besedou, prohlídkou vojenské techniky a dokonce i obědem ve vojenské jídelně. Věřím, že to bude pro všechny děti zajímavý zážitek, který opět obohatí běžnou výuku. Celá akce je pro děti zdarma!

V krátké zprávičce na barevné stránce píši o každoroční aktivitě naší školy, kdy nabízíme všem žákům plavecký výcvik. Děti všech věkových kategorií se na středu, kdy jezdíme, nefalšovaně těší. V bazénu se o nás skvěle starají paní učitelky plavání, které pro žáky vymýšlejí různé aktivity a hry, malé děti, které neumějí plavat, začínají výuku v malém bazénu, kde se postupně seznamují s vodou. Samozřejmostí je po splněné porci bazénů i využití vířivky a páry, stejně jako závěrečná volná zábava s využitím plaveckých pomůcek. V letošním roce, i díky využití projektu MŠMT na dopravu, mají děti celý plavecký výcvik zdarma!

Naše škola má samozřejmě i školní družinu s krásně a útulně vybavenou hernou, bohatým vybavením jak pro kluky, tak pro děvčata, kde jsou pro děti připravovány i různé řízené aktivity. Mezi již tradiční patří družinový karneval, jak ho nazvala a připravila vedoucí vychovatelka, Jiřina Rabochová. V letošním roce se karneval opět vydařil a k vidění bylo několik opravdu krásných masek.

Naše škola vstoupila od února do druhého roku, kdy využíváme dvouletý školní projekt v rámci výzvy Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, které MŠMT vyhlásilo v roce 2016. Jako hlavní aktivity jsme si zvolili a dále pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vytvořili jsme čtenářský klub a klubu deskových her. Aktivity pomáhají dětem zvládat výuku, při doučování vybíráme předměty a témata, kde děti něco nezvládají, oba kluby pak mají u žáků skvělou odezvu a pomáhají nejen v upevňování již získaných znalostí a dovedností, ale i v rozšiřování o nové.

                                                                                   Mgr. Pavel Bártl

Olympijský víceboj

To, že se děti hýbou čím dál méně a že se to odráží mimo jiné i na jejich zdraví, není žádné tajemství. U nás ve škole jsme se rozhodli motivovat děti k větší aktivitě v hodinách tělesné výchovy tím, že jsme se přihlásili do projektu „Sazka Olympijský víceboj“, který vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Projekt má dva ucelené programy, „Olympijský diplom“ s osmi disciplínami a „Odznak všestrannosti“ s deseti disciplínami. Zapojili jsme se do obou, disciplíny nejdříve poctivě natrénujeme a po splnění výkony zadáme do organizátory připraveného internetového prostředí. Čas strávený organizací aktivit a následné zadání výsledků do tabulek vynahradila chuť dětí trénovat a plnit disciplíny a radost z dárků, které jsme pro každého žáka získali jako odměnu. Posuďte sami.

Projekt „ Den s médii“

Další vyučovací den trošku jinak u nás ve škole proběhl dne 1. 2. 2018. V tento den proběhl celodenní projekt s názvem „Den s médii“. V rámci tohoto projektu žáci plnili průřezové téma Mediální výchova se zaměřením na základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Média jsou dnes všudypřítomným fenoménem a snahou projektu je nejen děti s nimi seznámit, ale podle věku a schopností je učit používat a informace, které získají umět třídit.

Vánoce

Vánoce se Speciální škole Rožmitál p. Tř. byly opět spojeny s některými akcemi, které jsou dětmi velmi oblíbené. V závěrečném týdnu jsme pro děti připravili tradiční projektový den na téma Vánoce. Cílem opět bylo představit tyto nejkrásnější a nejkouzelnější svátky z různých pohledů a také se něco přiučit. Děti pracovaly ve skupinách, mladší ve svých třídách, starší pak ve dvou skupinách na stanovištích, kde se střídaly. Výsledkem bylo vytvoření vkusných svícnů, které si všechny děti odnesly domů a napečení několika druhů vánočního cukroví. Poslední den před prázdninami jsme měli již tradičně volnější a děti mohly se svými učiteli nejen zhlédnout krásnou pohádku, ale i posedět se spolužáky při čaji a v rámci projektového dne napečeném vánočním cukroví. Samozřejmě nechyběl ani vánoční stromeček a drobné dárky.

Vánoce v Rožmitále pod Třemšínem jsou nemyslitelné bez slavné České mše vánoční J. J. Ryby. Povídání o J. J. Rybovi, který působil v našem městě, bylo doplněno v rámci školní družiny vycházkou do Starého Rožmitálu k jeho hrobu. Děti si zde prohlédly kostel, kde se pravidelně slavná vánoční mše na Štědrý večer hraje, zopakovaly si s paní vychovatelkou, co se naučily a rozsvítily na hrobě svíčku.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy