Speciální základní škola

Prevence sociálně patologických jevů


Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Piklová

tel.: 318 665 272
e-mail: miluse.piklova@rozmitalptr.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15,00 - 15,30 hod. Po telefonické domluvě kdykoliv


Náplň práce školního metodika prevence

Metodická a informační činnost

Práce se žáky

Specifické oblasti


DESATERO PRO RODIČE

Dítě, které je motivováno, je schopno lásky.
Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
Dítě, které je bito, se naučí prát.
Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.


Sociálně patologické jevy


Další dokumenty:

Strategie primární prevence sociálně patologických jevů

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků© 2009 - 2011 Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem