Speciální základní škola

Školní dokumentyKlasifikační řád


Koncepční záměry 2011 - 2014


Minimální preventivní program 2012/2013


Organizační řád


Plán práce školy 2012/2013


Školní řád


Školní vzdělávací program ZŠ praktické

Identifikační údaje, CHarakteristika školy, Charakteristika ŠVP, Učební plán, Aj, Čj, Čl. a jeho svět, Dějepis, Fyzika, Hv, Chemie, Informatika, Matematika, Nepovinné př., Ov, Pv, Přírodopis, Tv, Volitelné př., Vv, Zeměpis, Hodnocení žáků a autoevaluace školy,

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů


Školní program EVVO


Učební plán tabulace ZŠ speciální


Učební plán tabulace ZŠ praktická


Výroční zpráva 2011/2012© 2009 - 2011 Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem