Speciální základní škola

Začal nový školní rok

Návštěva muzea

Nový školní rok jsme se rozhodli zahájit opět trochu netradičně. První dva dny jsme věnovali úvodním činnostem ve třídě; rozdávaly se učebnice, nadepisovaly se sešity, upravovaly se třídy. Žáci 8. ročníku si natřeli barevně lavice a židle. V úterý 3. září jsme také navštívili všichni v Podbrdském muzeu výstavu loutek. Žáci poznali různé druhy loutek, maňásků a pohádkové kulisy. Vyrobili si plošné loutky, zašermovali si jako mušketýři, vyzkoušeli si ovládat loutku, poznávali pohádky. Tato výstava byla velmi zdařilá, všem dětem se líbila. Ve čtvrtek 5. září jsme uspořádali výlet do ZOO v Plzni. Přestože jsme tuto ZOO již v minulosti několikrát navštívili, opět to byl pro všechny děti velký zážitek. Prohlídka poskytla nejen zábavu, ale hlavně i poučení; celý den bylo na co se dívat a co pozorovat. Pátek 6. září jsme věnovali přírodě. Autobus nás vyvezl z města; mladší žáci vystoupili ve Věšíně a pak pokračovali přes Bukovou k Sobeňskému rybníku. Poznávali stromy, keře, hledali houby, opekli si vuřty. Starší žáci vystoupili na Teslínech a odtud se vydali lesem k Věšínu. Cestou plnili úkoly: vyplňovali kvíz a opakovali si orientaci podle mapy. Největší radost však měli všichni z nalezených hub „praváků“. Pan učitel všechny poučil o správných zásadách sběru hub. U Obžery se rozdělal oheň a opekly se vuřty. Do školy jsme se vrátili unavení, ale s úsměvem na tváři.
Celý týden proběhl v naprosté pohodě a klidu. Zásluhu na tom mají všichni vyučující, žáci, ale také počasí, které nám přálo.

Mgr. Miluše Piklová

© 2009 - 2011 Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem